🛈 KESÄ24 on loppuunmyyty! Kesä 2025 myynnissä vielä vanhoilla hinnoilla. Ilmoittaudu tästä!

SAID digivalmentaja -hanke
Digioppimisen mahdollisuudet, ilo ja vahvuudet inklusiivisessa yhteiskunnassa

SAID - mistä hankkeessa on kyse?

Oppimisvaikeuksia omaavat nuoret opiskelijat tukevat alakoulun oppilaita ja opettajia ”Digivalmentajina” digitaalisessa maailmassa.

 

SAID-projekti kerää kokemusta ”DigiValmentajista”, jotka ovat jo aktiivisia malliprojektissa Grazissa, Itävallassa. Hankkeessa  selvitetään mahdollisuuksia tällaisten ”DigiValmentajien” parhaalle mahdolliselle käytölle Itävallassa, Suomessa ja Irlannissa. Hankkeen ytimenä on ”DigiValmentaja” -koulutuksen opetussuunnitelma, joka on tarkoitus kehittää hankkeessa ja testata kaikissa kumppani maissa. Opetussuunnitelman kehittämisessä ja arvioinnissa ovat mukana oppimisen haasteita omaavat nuoret, heidän toisen asteen opettajansa ja eri asiantuntijat sekä alakoulun oppilaat.

Trycamps kielikoulun päätehtävät:

1. Tuottaa selkokielistä oppimateriaalia (videoita).

2. Kehittää pedagogista ohjeistusta, täydennyskoulutuskonseptia ja pysäkkityöskentelyn käsikirjaa digivalmentajille ja opettajille.

3. Tukea koulujen digioppimisen ja -opettamisen prosesseja.

4. Vahvistaa jokaisen vahvuuksien esille tulemista inklusiivisemmassa Suomessa ja EU:ssa.

TRYcamps kielikoulu on mukana SAID-hankkeessa

Oppimisen ilo, digioppimisen mahdollisuudet, vahvuudet ja inklusiivinen yhteiskunta

Projekti pähkinän kuoressa

Hankkeen nimi: School Assistance – Inclusive & Digital (SAID)

Kesto: 30 kuukautta (6.1.2022 – 30.11.2024)

Hankkeen numero: 2021-2-AT01-KA220-VET-000049793

Rahoitusohjelma: Erasmus+ KKA 220 – ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppanuus

Koordinointi: atempo, Itävalta

Project partners:

* atempo, Itävalta * University of Graz, Itävalta * SJOGC (Saint John of God Community Services), Irlanti * TRYcamps kielikoulu, Suomi

Project partners:

* atempo, Itävalta * University of Graz, Itävalta * SJOGC (Saint John of God Community Services), Irlanti * TRYcamps kielikoulu, Suomi
Lisää Erasmuksesta

Erasmus KA 220 -rahoitus

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."

Erasmus KA 220 -rahoitus

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
Lue lisää

Ota yhteyttä

SAID-hankkeen omat sivut

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the OeAD-GmbH can be held responsible for them